Kültürel Aracılar, yerel kütüphaneler veya benzer sosyal merkezlerin yokluğunda, yayınların erişilebilirliğini ve kitapların dağıtımının nasıl yapıldığını araştırdı. Kütüphane oluşturma aşamasının temeli olarak Dükkân’da basit bir kitap ve broşür koleksiyonu hazırlandı. Ayrıca kitaplar için raf sistemi geliştirildi. Kültürel Aracılar bu basit koleksiyonu işlevsel bir kütüphaneye dönüştürmenin yollarını arıyor. Mahallede var olan kütüphane çalışmaları (dışarıya ödünç kitap veren kütüphaneler, kurum kitaplarına ayrılan raflar, vb.) yeniden gözden geçirilerek olası mahalle kütüphanesine ilişkin bir kurumsal tasarının ve mimari önerinin sunulması öngörülüyor.